Không Bao Giờ Được Ngừng Cố Gắng

Tôi từng hỏi những người xung quanh tôi, động lực để họ cố gắng từng ngày làm việc là điều gì?

Không ít câu trả lời nhận được đó là họ mong muốn có 1 công việc ổn định, đủ sống và có thể sử dụng chi tiêu những thứ mình cần.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *